SECOND OPINION & HOGER BEROEP

Recht hebben en recht krijgen, kunnen twee verschillende dingen zijn, zo leert de praktijk. Een goede juridische strategie kan dan ook het verschil maken tussen winnen of verliezen. Zijn alle juridische argumenten aangedragen? Is gereageerd op alle stellingen van de wederpartij? Is de bewijspositie goed ingeschat? Zijn er geen (andere) tactische fouten gemaakt? Veel kennis over het recht kan worden verkregen uit studieboeken; proceservaring kan echter alleen worden opgedaan in de zittingzaal, en daarin is het team van Hermanides Advocaten gepokt en gemazeld. Dergelijke praktijkkennis is onmisbaar voor het bepalen van een goede (proces)strategie.  

Second opinion

Voor u, als rechtzoekende, is het lastig om de kwaliteit van uw adviseur te beoordelen. Om die reden wordt ons regelmatig verzocht om de door een adviseur (vaak de eigen advocaat) geadviseerde strategie te beoordelen en/of te onderzoeken of er wellicht aanvullende argumenten zijn die kunnen worden aangevoerd. Ook treden wij op verzoek van collega-advocaten frequent op als sparringpartner in complexe zaken. Na bestudering van het dossier en een eventuele aanvullende bespreking, geven wij onze zienswijze over de aangedragen strategie en presenteren wij, zo mogelijk, aanvullende argumenten, om uw kansen op succes te vergroten. Desgewenst nemen wij de behandeling van de kwestie daarna over, maar dat is absoluut geen verplichting.

Advies over hoger beroep

Wanneer u de procedure in eerste aanleg verliest, is dat vaak een grote tegenvaller. Meestal zult u in hoger beroep kunnen, maar rijst de vraag of dat zinvol is, zeker gezien de kosten die dat met zich meebrengt. Dat hangt af van de kansen van het appel. Een frisse blik van een buitenstaander kan nieuwe inzichten geven, met nog betere argumenten dan u al had. Bovendien onderschatten veel rechtszoekenden en advocaten dat procederen in hoger beroep een vak apart is. In toenemende mate staan wij particulieren én ondernemers bij in hun afweging om al dan niet in appel te gaan. Na bestudering van het dossier en een eventuele bespreking, informeren wij u in heldere bewoordingen over onze bevindingen en krijgt u een procesadvies met kostenbegroting. Mocht u vervolgens besluiten om in hoger beroep te gaan, dan staan wij u graag ter zijde maar bent u daartoe op geen enkele wijze verplicht.    

SPECIALIST SECOND OPINION & HOGER BEROEP

NEEM CONTACT MET ONS OP

HERMANIDES ADVOCATEN

 

Beemdstraat 12

5652 AB Eindhoven

 

T.  040 - 238 05 10

F.  040 - 238 05 19

E.  info@hermanides-advocaten.nl