1/6

HANDELSRECHT:

- Koop- en handelsgeschillen

- Aansprakelijkheidsrecht

- Incasso’s

- Algemene leveringsvoorwaarden

 

FRANCHISING;

- Opstellen en beoordelen van contracten

- Intellectueel eigendom

- Prognoseproblematiek

- Mededinging

- Individuele en collectieve belangenbehartiging

 

ARBEIDSRECHT:

- Arbeidsovereenkomsten

- Ontslag

- Arbeidsgeschillen

- Reorganisaties en overnames

- Arbeidsvoorwaarden, waaronder concurrentiebeding

- Medezeggenschapsrecht

 

ONDERNEMINGSRECHT:

- Herstructurering van ondernemingen

- Oprichtingsaktes personenvennootschappen

- Overnames en fusies

- Aandeelhouders(geschillen)

- Bestuurdersaansprakelijkheid

- Insolventierecht

PERSONEN- EN FAMILIERECHT:

Echtscheiding

Verbreking samenwoning

Huwelijkse voorwaarden

Alimentatie

Verdeling en verrekening

Gezag en omgang

VASTGOED- EN HUURRECHT:

- Huurrecht bedrijfsruimte en woningen

- Ontbinding huurovereenkomst en ontruiming

- Koop onroerend goed

- Opstellen en beoordelen van huur- en

  koopcontracten

- Bouwrecht

- Aanbestedingsrecht

 

ERFRECHT:

- Verdeling nalatenschap

- Verwerpen en (beneficiair) aanvaarden van

  nalatenschappen

- Uitleg testament

- Boedelbeschrijving

PROCESRECHT:

- Kort geding

- Verstek en verzet

- Hoger beroep

- Arbitrage

- Second opinion

 

MEDIATION

- Specialist in mediation

CURSUSSEN / LEZINGEN:

- Bouwrecht

- Bestuurdersaansprakelijkheid

- Debiteurenbeheer

- Arbeidsrecht

RECHTSGEBIEDEN

NEEM CONTACT MET ONS OP

HERMANIDES ADVOCATEN

 

Beemdstraat 12

5652 AB Eindhoven

 

T.  040 - 238 05 10

F.  040 - 238 05 19

E.  info@hermanides-advocaten.nl