ERFRECHT

Hermanides Advocaten in Eindhoven staat u deskundig bij in zaken op het gebied van erfrecht. Onze erfrechtadvocaten zijn specialist op hun gebied en kunnen u door hun expertise daadkrachtig adviseren en bijstaan bij geschillen. Samen met u streven wij naar een passende oplossing voor ieder conflict. Als een procedure onvermijdelijk is dan staat Hermanides Advocaten met haar ruime proceservaring voor u klaar.  In de rechtszaal gaan wij voor het beste resultaat, dat is waar wij goed in zijn.

 

Bij het overlijden van een dierbare komt veel kijken. Naast het emotionele aspect is het afwikkelen van een nalatenschap een complexe zaak. Heeft de overledene over zijn of haar nalatenschap beschikt bij testament? Wie zijn de erfgenamen en is er een executeur aangewezen voor het afwikkelen van de nalatenschap? Naast het regelen van praktische zaken moeten nabestaanden al snel een aantal keuzes maken over de afwikkeling van de nalatenschap.

 

Onze erfrechtadvocaten in Eindhoven steunen u door u met raad en daad ter zijde te staan. Zij begrijpen dat uw hoofd even vol zit met andere zaken en ontlasten u zoveel mogelijk bij de afwikkeling van de nalatenschap. Zij zijn specialist op het gebied van erfrecht en zoeken heldere antwoorden op uw vragen. Hermanides Advocaten staat voor u klaar.

 

Aanvaarding en vereffening

Erfgenamen zullen zich allereerst dienen uit te laten over de wijze waarop zij de nalatenschap wensen te aanvaarden of verwerpen. Het aanvaarden van een nalatenschap kan zuiver of beneficiair. Bij beneficiaire aanvaarding hoeft u de schulden van de nalatenschap niet uit eigen vermogen te voldoen. U accepteert de nalatenschap alleen als er na vereffening een positief saldo is.

ONDERWERPEN

Bewindvoering

Boedelbeschrijving

Erfbelasting / successierechten

Executeur

Uitleg testament / uiterste wilsbeschikking

Gevolmachtigde

Legaat

Legitieme portie

Onterving

Rekening en verantwoording

Schenkingen en giften

Verdeling van de nalatenschap

Vereffening van de nalatenschap (vereffenaar)

Wettelijke verdeling / ouderlijke boedelverdeling

Zuivere of beneficiaire aanvaarding of verwerping van de nalatenschap

SPECIALISTEN ERFRECHT

NEEM CONTACT MET ONS OP

HERMANIDES ADVOCATEN

 

Beemdstraat 12

5652 AB Eindhoven

 

T.  040 - 238 05 10

F.  040 - 238 05 19

E.  info@hermanides-advocaten.nl