ARBEIDSRECHT

Bent u ondernemer en heeft u personeel in dienst? Dan heeft u in de praktijk te maken met arbeidsrecht. Dit rechtsgebied houdt zich bezig met de verhouding tussen werkgever en werknemer. Hermanides Advocaten uit Eindhoven is uw partner op het gebied van arbeidsrecht. Bij ons kunt u rekenen op heldere arbeidsrechtelijke advisering. Of het nu gaat om het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten, reorganisaties, fusies, (collectieve) ontslagen of CAO’s, onze specialisten zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en ondersteunen u bij elk juridisch vraagstuk. Samen zoeken we de kortste weg naar uw einddoel.

 

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst vormt de basis voor een succesvolle samenwerking tussen werkgever en werknemer. Daarom moet een arbeidsovereenkomst helder en duidelijk de rechten en plichten van werkgever en werknemer weergeven. Zo weten alle partijen  waar ze aan toe zijn. Hermanides Advocaten is uw deskundige partner bij het opstellen van arbeidsvoorwaarden. Onze advocaten hebben kennis van zaken op het gebied van:

 

  • Concurrentiebeding

  • Studiekostenbeding

  • Nevenwerkzaamheden

  • Verzuim/Ziekte

  • Arbeidsvoorwaarden

 

Ontslagrecht

Hoe goed een arbeidsovereenkomst ook is, soms is het noodzakelijk dat er afscheid genomen wordt van elkaar. Dat kan op verschillende manieren en om verschillende redenen. Hermanides Advocaten bekijkt voor u wat in uw situatie de beste manier is. Zij geven deskundig advies en beantwoorden uw vragen. Is er recht op een (ontslag)vergoeding? Zijn bepaalde bedingen na einde arbeidsovereenkomst van toepassing? Bestaat er recht op een uitkering? Hermanides Advocaten geeft u heldere antwoorden zodat u weet waar u aan toe bent.  

ONDERWERPEN

Arbeidsgeschillen

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsvoorwaarden

(Beroeps)ziekten

CAO’s

Collectief ontslag

Concurrentiebeding / geheimhoudingsbeding

Flexibele contracten

Fusie

Herstructureringen

Managementovereenkomsten

Medezeggenschapsrecht

Personeelsregelingen

Reorganisaties

Sociaal zekerheidsrecht

ww-uitkering

ziektewetuitkering

Werkgeversaansprakelijkheid

 

SPECIALISTEN ARBEIDSRECHT

Hermanides Advocaten
Hermanides Advocaten

NEEM CONTACT MET ONS OP

HERMANIDES ADVOCATEN

 

Beemdstraat 12

5652 AB Eindhoven

 

T.  040 - 238 05 10

F.  040 - 238 05 19

E.  info@hermanides-advocaten.nl